« : 1970 »

بهترین فیلم

برنده جایزه
Midnight Cowboy
Z
Z

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Laurence Olivier

Most Promising Newcomer to Leading Film Roles

برنده جایزه
Midnight Cowboy

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی