« : 1971 »

بهترین فیلم

برنده جایزه
Butch Cassidy and the Sundance Kid
Kes
Kes

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Colin Welland

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی