« : 1972 »

بهترین فیلم

برنده جایزه
Sunday Bloody Sunday

بهترین فیلم کوتاه

برنده جایزه
Alaska: The Great Land

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Edward Fox

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Margaret Leighton

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی