« : 1978 »

بهترین بازیگر مرد

برنده جایزه
Peter Finch

بهترین بازیگر زن

برنده جایزه
Diane Keaton

بهترین فیلم

برنده جایزه
Annie Hall

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Edward Fox

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Jenny Agutter

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی