« : 1979 »

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
John Hurt

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Geraldine Page

Most Promising Newcomer to Leading Film Roles

برنده جایزه
Superman

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی