« : 1980 »

بهترین فیلمبرداری

برنده جایزه
The Deer Hunter

بهترین طراحی لباس

برنده جایزه
Yanks

بهترین فیلم

برنده جایزه
Manhattan

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Robert Duvall

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Rachel Roberts

Most Promising Newcomer to Leading Film Role

برنده جایزه
Breaking Away

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی