« : 1984 »

بهترین بازیگر مرد

برنده جایزه
Dustin Hoffman

Best Short Animated Film

برنده جایزه
Henry's Cat

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Denholm Elliott

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Jamie Lee Curtis

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی