« : 1996 »

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Tim Roth

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Kate Winslet

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی