« : 1998 »

بهترین فیلم غیرانگلیسی زبان

برنده جایزه
The Apartment

بهترین بازیگر نقش اول مرد

برنده جایزه
Robert Carlyle

بهترین بازیگر نقش مکمل مرد

برنده جایزه
Tom Wilkinson

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Sigourney Weaver

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی