« : 2019 »

بهترین بازیگر نقش مکمل زن

برنده جایزه
Rachel Weisz

بهترین کار از یک نویسنده، کارگردان یا تهیه کننده بریتانیایی

برنده جایزه
Michael Pearce

آدرس بعدی

جدول پخش هفتگی